PSYCHOTERAPIA – PSYCHOLOG – POMOC PSYCHOLOGICZNA – GABINET PSYCHOLOGICZNY  – LUBLIN

Psychoterapia
Coaching

Dr Janina Janowska

Psychoterapeutka – Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Psychoterapia
Coaching

Dr Janina Janowska

Psychoterapeutka – Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Gabinet Psychologiczny
dr Janina Janowska

Dr Janina Janowska

Psychoterapeutka – Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Dr Janina Janowska

dr. Janina Janowska

Działalność zawodowa i specjalność:

Działalność zawodowa
i specjalność:
 • Doktor nauk humanistycznych
 • Nauczyciel akademicki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
 • Specjalista w zakresie: 
  – teorii i praktyki wychowania dzieci i młodzieży,
  – psychoterapii metodą PCA (Podejście Skoncentrowane na Osobie)
  – terapii behawioralnej, systemowej, integracyjnej,
 • Trener w zakresie rozwoju  umiejętności komunikacji i interakcji rozwojowej i bezkonfliktowej
 • 30 lat praktyki w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej.
Doktorat
kliknij, żeby powiększyć dyplom

W chwili obecnej skupiam się głównie na prowadzeniu sesji terapeutycznych i coachingowych wykorzystując do tego różne metody i formy pracy z Klientem.

Realizuję także obowiązki wynikające z zatrudnienia w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Przedmiotem moich zainteresowań jest rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych i terapeutycznych, czego potwierdzeniem jest dorobek naukowy w tym zakresie.

Jestem autorką 40 artykułów opublikowanych m.in. w takich czasopismach jak:

 • „The Person – Centered Journal”,
 • „Kwartalnik Pedagogiczny”,
 • „Annales Universitatis Maria Curie – Skłodowska”,
 • „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
 • „Nowa Szkoła”

 

dr-Janowska-publikacja5
Kliknij, żeby powiekszyć
dr-Janowska-publikacja3
Kliknij, żeby powiekszyć

Na pozycje zwarte składają się dwie książki: „Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli” (Lublin, 1993,1998, 2000, 2003) i „Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli” Lublin 2002.

Więcej publikacji naukowych mojego autorstwa TUTAJ

W ramach zajęć ze studentami prowadzę seminaria magisterskie i dyplomowe skoncentrowane na badaniu zależności między umiejętnościami psychopedagogicznymi nauczycieli a zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, agresją w interakcjach, poziomem samoaktualizacji, doświadczanym stresem itp.

Realizowane przedmioty ze studentami to m.in wykłady z teorii wychowania, oraz nieprzystosowania społecznego, etyki zawodu nauczyciela, ćwiczenia realizowane metodą „żywego uczenia” w formie warsztatów: komunikacja interpersonalna, trening interpersonalny, kontakt terapeutyczny.

Moja działalność dydaktyczna wykroczyła także poza struktury uniwersyteckie.
Jest to realizacja takich zadań jak:

 • Warsztaty rozwijające umiejętności psychopedagogiczne i komunikacyjne nauczycieli.
 • Warsztaty integrujące zespoły nauczycielskie
 • Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze „matek” pracujących w Wioskach Dziecięcych SOS, w Biłgoraju i Kraśniku
 • Warsztaty rozwijające kompetencje psychopedagogiczne i komunikacyjne dla kuratorów sadowych.
 • Psychoterapia nerwic młodzieży i dorosłych.
 • Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego w magazynie „Uroda”, (lata 1989-1993)

 

Po obronie rozprawy doktorskiej pt.: „Efektywność treningu interpersonalnego w procesie samowychowania studentów” kontynuowałam pracę naukową rozwijając jednocześnie swoje umiejętności psychopedagogiczne, terapeutyczne, umiejętności pracy z grupą oraz indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

W związku z tymi zadaniami uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zainteresowana jestem głównie orientacją humanistyczną w psychoterapii i systemami edukacyjnymi pracującymi w oparciu o podejście skoncentrowane na osobę Carla Rogersa.

Czterokrotnie uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych przez twórcę psychologii humanistycznej Carla Rogersa, zdobywając tym sposobem wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne (Węgry, Irlandia, Francja).

Realizowałam również zadania badawcze w ramach międzynarodowego programu TEMPUS Joint European Project ADEPT.

W latach 1990-2005 uczestniczyłam czynnie w 29 kongresach, w tym 15 międzynarodowych, oraz uczestniczyła w 16 szkoleniach (Anglia, Irlandia, Francja, Grecja, Węgry).

Efektem tych szkoleń jest uzyskanie certyfikatów stwierdzających zdobycie kwalifikacji w zakresie pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, metodą „PCA” (Podejścia Skoncentrowanego na Osobę).

Zainteresowania dodatkowe:
Filozofia, Psychoanaliza, Hipnoterapia, Treningi Relaksacyjne i Wizualizacyjne, Programowanie neurolingwistyczne

CERTYFIKATY:

UDZIAŁ W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

UDZIAŁ W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 • 10 th World Congres for Sexology, Sekcja: Edukacja seksualna dzieci i młodzieży 
  18-22 czerwiec 1991 Holandia – Amsterdam
 • „A Person -Centered Approach to Cross – Cultural Communication”
  17-23 czerwca 1994 Szczyrk – Polska
 • ” Kształcenie nauczycieli – Dylematy i doświadczenia”, TEMPUS Joint European, Project ADEPT
  24-27 czerwca 1993 Sulejówek
 • TEMPUS Joint European Project ADEPT
  30 czerwca-02 lipca 1995 Warszawa – Miedzeszyn
 • Tempus JEP Adept (Joint European Project for the Advancement of Democratic Education for Polish Teachers)
  04-05 października 1995 Warszawa
 • 17th World Congres of Psychotherapy
  23-28 sierpień 1998 Warszawa
 • II Ogólnopolski Kongres; „Postępy Psychoterapii” Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  15-17 październik 1998 Poznań
 • ADPCA (Association for the Development of the Person – Centered Approach)
  30 maj-3 czerwiec 2001 Manchester – Anglia
 • The 2007 ADPCA Conference In New York City, New York University’s Kimmel Center
  25-29 lipiec 2007 organizator: New York University,
  International Association for the development of the Person – Centered Approach
 • 17 Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej „PROMOCJA ZDROWIA – MIT
  czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ”
  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, AKADEMIA PEDAGOGICZNA im. KEN w Krakowie.
  Kraków, 25-27 października 2007
 • 22 nd Meeting of the Person – Centered Workshop In Warm Spring, Georgia – USA
  11-16 marzec 2008 Organizator: Jerold Dr. Bozarth, Ph. D Professor Univesity of Georgia
 • The British Association for the Person-Centered-Approach „BAPCA 2008 – A Special
  Weekend 28 i 29 czerwiec 2008 King’s College, Waterlo Campus, London – England (Certyficat)
 • 8th World Conference for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (PCE 2008)
  6-10 Lipiec 2008 University of East Anglia Norwich, England
Pobyty studyjne w placówkach zagranicznych
 • Program TEMPUS JEP ADEPT na Uniwersytecie w Exeter – Anglia, rok 1993 i 1994
Udział w ważniejszych warsztatach międzynarodowych
 • „Cross Cultural Communication Workshop” (prowadzone przez Carla Rogersa)
  Lipiec 1983 Węgry – Seged (certyficat)
 • A Person – Centered Approach to Cross – Cultural Communication „Creative Approaches to Cross-Cultural Communication” (prowadzony przez Carla Rogersa)
  12-20 Lipiec 1985 Dublin – Irlandia (certyficat)
 • „Cross – Cultural Communication Workshop” (prowadzone przez Carla Rogersa)
  10-17 lipiec 1986 Chatenay – Malabry – Francja (certyficat)
 • Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Kształcenie Nauczycieli” w ramach programu LEROPOL
  23.11-04.12 1991 Holandia
 • 10th International Organization Transformation Symposium „Taking Responsibility. Working Together”
  17-22 sierpień 1992 Szwecja – Tallberg
 • Center Person Approach in Education
  11-14 listopad 1992 Węgry – Budapeszt
 • „A Person Centered Approach to Cross Cultural Communication”
  04-10 lipiec 1993 Węgry – Budapeszt
 • „Person – Centered Approach in Education”
  09-16 listopad 1993 Belgia – Antwerpia
 • V Międzynarodowe Forum PCA (Person Centered Approach)
  29 czerwiec-11 lipiec 1995 Grecja – Saloniki (certyficat)
 • „La Jola Program”
  28 maj-04 czerwiec 1997 Austria – Grossrussbach (certyficat)
 • „The Quality of Presence: Exploring Person – Centered Frontiers”
  06-09 październik 1999 Słowacja – Bratysława (certyficat)
 • WILL International (Instytut Żywego Uczenia) „Kryzys odzwierciedleniem skomplikowanego rozwoju”
  20-24 maj 1999 Wojciechów
 • ADPCA (Association for the Development Of the Person – Centered Approach)
  27 – 31 lipiec 2005 Warwick University – Anglia (certyfikat)